Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Traumatisoituneen asiakkaan auttaminen
Opintojakson ajankohta 08.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marika Ahonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Traumatisoituneen asiakkaan auttaminen

08.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
 • ymmärtää traumatisoimuksen merkityksen sekä yksilö- että yhteisötasolla
 • osaa auttaa ja tukea traumatisoitunutta
 • tietää sijaistraumatisoitumisesta ja sen ehkäisemisestä.

Opintojakso etenee vaiheittain. Se koostuu kolmesta teemasta:

 1. Trauma ja traumatisoituminen
 2. Traumainformoitu työote
 3. Työntekijän kuormitus ja sijaistraumatisoitumisen ehkäiseminen

Edeltävyysehdot

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja tervysalan AMK-opiskelijoille.

Edeltävät opinnot: mielenterveystyön perusteet / perusopinnot, suositeltava suoritusaika on syventävien/profiloivien sosiaali- ja terveysalan opintojen aikana.

Arviointikriteerit

1-5

Learn-tentti, arviointi: hylätty – 5

Oppimistehtävä, arviointi hylätty – 5, itsearviointi, arviointi: täydennttävä – hyväksytty

Arviointikriteerit on kerrottu toteutussuunnitelmassa.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Aikaan ja paikkaan sitomaton itsenäinen ja yksilöllinen työskentely:

 • Verkkoluennot
 • Oppimistehtävät
 • Learn-tentti

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus