Syksy
Opintojakson nimi Turvallisesti kyberajassa
Opintojakson ajankohta 09.09.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Muuruvirta Petteri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Turvallisesti kyberajassa

09.09.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Opiskelija osaa suojautua yleisimpiä tietoturvauhkia vastaan. Opiskelija ymmärtää millaista tietoa hänestä kerätään internetiä käytettäessä ja osaa mahdollisuuksiensa mukaan estää tämän. Opiskelijalla on ajankohtaiset tiedot ja taidot kyberyhteiskunnassa toimimiseen.

Keskeinen sisältö

Tietoturva ja tietosuoja. Ajantasaiset säädökset. Digitaalinen identiteetti ja sen hallittu rakentaminen. Virukset ja muut haittaohjelmat. Virustorjunta ja haittaohjelmien poisto. Tiedostojen ja tietoliikenteen salaaminen. Anonyymi netin käyttö. Tekijänoikeudet. Muut ajankohtaiset digitalisaation asiat ja ilmiöt.

Edeltävyysehdot

Perusopinnot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki verkkotentit ja -tehtävät on hyväksytysti suoritettu.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Tämä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä. Kaikki tämä on itsenäistä opiskelua.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi Windows-ympäristössä ja kaikki materiaali on tehty Windows-ympäristöön. Suorittaminen esim. Mac- tai Linux-ympäristöissä on mahdollista, mutta vaatii opiskelijalta jonkin verran oma-aloitteisuutta salausosion suorittamisessa.

Toteutus on 100 % -verkkokurssi, joka suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Tarvittaessa opettajaan voi olla yhteydessä sähköpostin tai WhatsAppin välityksellä.

Opintojaksolla on 8 aihealuetta, jotka on kaikki suoritettava hyväksytysti. Tämä vaatii verkkotenttien tekemistä ja tehtävien palauttamista. Tarkemmat hyväksymiskriteerit kerrotaan tarkemmin jokaisen tentin ja tehtävän yheydessä. Kurssilla on yhteensä 6 verkkotenttiä ja 3 palautettavaa tehtävää.

Opintojaksolla olevat verkkotentit on suoritettava hyväksytysti 15.12.2024 mennessä. Kaikki tehtävät on palautettava 1.12.2024 mennessä.

Opintojakson tiedot

Kaikki materiaali (mm. opetusvideot ja artikkelit) on saatavilla Moodle-kurssilla.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.