Non-stop
Opintojakson nimi Turvataitokasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä – esimerkkejä Oulusta
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riikka Kanervo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 24.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Turvataitokasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä – esimerkkejä Oulusta

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla.

Kurssin aikana tutustutaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ilmiöihin sekä opitaan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä turvataitokasvatuksen avulla. Kurssin käytyään opiskelija:

 • ymmärtää lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan erilaisia muotoja sekä uhriksi joutumisen riskiä lisääviä ja siltä suojaavia tekijöitä
 • tietää kuinka hänen tulee toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliväkivaltaepäilytilanteissa
 • ymmärtää turvataitokasvatuksen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja arjen selviytymistaidoille sekä tietää mihin turvataitokasvatus pohjautuu
 • osaa soveltaa turvataitokasvatuksen sisältöjä omaan toimintaympäristöönsä, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset huomioiden
 • osaa edistää pysyvän turvataitokasvatuspolun kehittymistä omassa yhteisössään

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikkea lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa. Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäistään sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä ja lasten keskinäisissä sekä myös aikuisten ja lasten välisissä suhteissa. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

Arviointikriteerit

 • Kurssin kaikki tehtävät on suoritettava Canvas alustalla ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä viimeisessä moduulissa kurssin päättymispäivään mennessä.
 • Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.
 • Oppimistehtävät ja kurssi kokonaisuudessaan arvioidaan hyväksytty – hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla.
 • Kurssi koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Opintojakson tiedot

Kurssin materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f