Kevät
Opintojakson nimi Turvataitokasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä – esimerkkejä Oulusta
Opintojakson ajankohta 01.03.2024 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maria Norrman, Riikka Kanervo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Turvataitokasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä – esimerkkejä Oulusta

01.03.2024 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla.

Kurssin aikana tutustutaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ilmiöihin sekä opitaan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä turvataitokasvatuksen avulla. Kurssin käytyään opiskelija:

  • ymmärtää lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan erilaisia muotoja sekä uhriksi joutumisen riskiä lisääviä ja siltä suojaavia tekijöitä
  • tietää kuinka hänen tulee toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliväkivaltaepäilytilanteissa
  • ymmärtää turvataitokasvatuksen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja arjen selviytymistaidoille sekä tietää mihin turvataitokasvatus pohjautuu
  • osaa soveltaa turvataitokasvatuksen sisältöjä omaan toimintaympäristöönsä, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset huomioiden
  • osaa edistää pysyvän turvataitokasvatuspolun kehittymistä omassa yhteisössään

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikkea lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa. Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäistään sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä ja lasten keskinäisissä sekä myös aikuisten ja lasten välisissä suhteissa. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

Arviointikriteerit

  • Oppimistehtävät ja kurssi kokonaisuudessaan arvioidaan hyväksytty – hylätty.
  • Arvioinnit kirjataan kerran kuukaudessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla.
  • Kurssi koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Opintojakson tiedot

Kurssin materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.