Non-stop
Opintojakson nimi Työelämän ranskaa 2/French for Work 2
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 19.08.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Sari Pärssinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 04.01.2024 - 30.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työelämän ranskaa 2/French for Work 2

08.01.2024 - 19.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää työelämän keskeisimmissä viestintätilanteissa tarvittavia rakenteita ja sanastoa pääasiassa kirjallisesti
 • osaa esitellä valintansa mukaan yritystä/organisaatiota ja tuotteita, pitää hissipuheen, kertoa yrittäjyydestä, kirjoittaa muistion.
 • osaa käyttää subjunktiiviä ja konditionaalia

Tavoitetaitotaso A2

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää työelämän keskeisimmissä viestintätilanteissa tarvittavia rakenteita ja sanastoa pääasiassa kirjallisesti,
 • osaa esitellä valinnaisesti mm. yritystä/organisaatiota ja tuotteita,
 • pitää hissipuheen,
 • kertoa yrittäjyydestä,
 • kirjoittaa muistion.
 • Valinnaisesti eri aiheita: yrityksen esittely, tuotteen esittely, muistio, rekrytointi, hissipuhe, yrittäjyys.
 • Rakenteet: Konditionaali

Learning outcomes: After completing the course, the student

 • is able to use the structures and vocabulary necessary in the most important communication situations of working life, mainly written.
 • is able to present optionally e.g. company / organization and products, give an elevator speech, tell about entrepreneurship, write a memo.
 • is able to use subjunctive and conditional.

Proficiency level: A2

Content:

 • the student is able to use the structures and vocabulary necessary in the most important communication situations of working life, mainly in writing,
 • is able to present optionally e.g. company / organization and products
 • give an elevator speech
 • tell about entrepreneurship
 • write a memo.
 • Optionally different topics: company presentation, product presentation, memo, recruitment, elevator speech, entrepreneurship.
 • Structures: Conditional

 

Edeltävyysehdot

Työelämän ranskaa 1 tai vastaava. Tarkasta laitesuositukset korkeakoulusi sivustolta.

****

French for Work Life 1 or equivalent. Check requirements for devices on your university pages.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu. Harjoitustehtäviä. Ohjeistus ranskaksi. Harjoitustehtävistä valitaan tehtäviksi osa, jotka arvioidaan palauttamisen jälkeen.

Tehtävien palauttamisen jälkeen kirjallinen tentti EXAMissa tai suullinen tentti Teamsin kautta.

***

Independent study. Exercises. Instructions in French. A part of the exercise tasks is selected for the tasks, which are evaluated after the return.

After returning the tasks: Personal written exam in EXAM or oral interrogation by Teams

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Tämä on hop on -kurssi, joten saat aloitusohjeet välittömästi ilmoittautumisen jälkeen ja voit suorittaa kurssin itsenäisesti kurssin aikataulun puitteissa.

****

Students of the other UAS: Write your student email on the enrollment form. This is a hop on course. You receive starting instructions immediately after registration.