Non-stop
Opintojakson nimi Työelämän uudet tuulet
Opintojakson ajankohta 31.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Työelämän uudet tuulet

31.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä:
 • tunnistat työelämän nykytrendejä sekä tulevaisuuden trendejä
 • hahmotat tulevaisuudessa tarvittavia työelämätaitoja
 • osaat tunnistaa ja viestiä omaa osaamistasi
 • osaat hahmottaa omaa uraidentiteettiäsi
Sisältö:
 • työelämän nykyiset ja tulevaisuuden trendit
 • työelämätaidot
 • oman osaamisen tunnistaminen ja viestiminen
 • oma uraidentiteetti

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu tehtäviin.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin
 • Itsenäistä työskentelyä
 • Ei aikaan sidottuja luentoja tai ryhmätehtäviä

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 31.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.