Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Työturvallisuus
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Riikka Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 05.05.2023
Ilmoittautumistiedot

Työturvallisuus

22.05.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite

Opiskelija:

  • ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden tuotannollisessa yritystoiminnassa
  • tunnistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan
  • osaa työsuojeluun liittyvät toimintamallit ja tuntee alan keskeisen lainsäädännön

Sisältö

  • työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitys
  • työsuojelu tuotannollisessa yritystoiminnassa
  • työsuojelun toimintamallit ja keskeinen lainsäädäntö

Opintojaksolla käsitellään työturvallisuutta teollisuuden näkökulmasta.

Arviointikriteerit

Numeraalinen arviointi 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti suoritettava opintojakso, Moodlessa aineistoon perehtyminen + tehtävien suorittaminen

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.