Non-stop
Opintojakson nimi Uniapnea ja yöpolygrafiatutkimus
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kiiskinen Riitta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 30.06.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Uniapnea ja yöpolygrafiatutkimus

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Uniapnea tarkoittaa unenaikaisia hengityskatkoksia, jolloin hengitys estyy nukkuessa hetkeksi ylähengitysteiden ahtauden vuoksi. Uniapnea on hoitamattomana vakava terveysriski. Yöpolygrafia on ratkaisu uniapnean diagnosointiin. Tämä opintojakso sisältää keskeisimmät asiat uniapneasta ja yöpolygrafiatutkimuksesta ja se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tietää, mitä uniapnea on ja mitkä ovat sen syyt
  • tuntee uniapnean erilaiset muodot
  • tietää yöpolygrafiatutkimuksen perusteet: käsitteistön, tutkimuksessa käytettävät biosignaalit, tutkimusprosessin, laadunhallinnan perusteet
  • tietää yleisimpiä normaaleja ja patologisia löydöksiä rekisteröinnissä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Edunia)

Itsenäinen opiskelu 54 h Kyseessä on omaan tahtiin suoritettava opintojakso.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 30 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.