Non-stop
Opintojakson nimi Uravalmennus
Opintojakson ajankohta 20.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Outi Wallin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 04.06.2024 - 18.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Uravalmennus

20.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija • ymmärtää itsetuntemuksen merkityksen urasuunnittelussa • osaa tunnistaa keskeisimpiä vahvuuksiaan ja osaamisiaan • ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen ja tulevaisuuden osaamistarpeita • osaa rakentaa itselleen joustavaa osaamisidentiteettiä

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt annetut tehtävät hyväksytysti ja opiskelija osoittaa tehtävissä saavuttaneensa opintojakson osaamistavoitteet.

Kokonaisuuden suoritukseen kuuluu:

Vahvuudet ja osaamiset -osuus Tulevaisuuden työ -osuus Koulutusmahdollisuudet TAMKissa ja omat uramahdollisuudet

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ei tenttejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät hyväksytysti. Tehtävien suorittaminen toteutuksen voimassaoloaikana: 2.5.2024 – 31.8.2024

Ilmoittautumistiedot

Useimmissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa.

Ethän kuitenkaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • TAMKin omat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.