Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Urheilijan yhteistyösuhteet
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 29.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Juuso Hassi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 29.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma

Urheilijan yhteistyösuhteet

28.08.2023 - 29.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija oppii tunnistamaan oman urheilu-uransa taloudellisia mahdollisuuksia ja hän ymmärtää urheiluliiketoiminnan perusteet oman urakehityksensä näkökulmasta. Opiskelija hallitsee henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen vaadittavat perusteet ja ymmärtää yhteistyökumppaneiden merkityksen ja odotukset.

Tässä osassa tutustutaan managerin ja sponsoreiden välisiin sopimuksiin, sekä perehdytään niiden tuottamaan lisäarvoon, osapuolten välisiin odotuksiin ja tehtäviin. Lisäksi käydään läpi urheilijan liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin urheilijan oman yhtiön muodossa sekä urheilijan verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus.

 

Opintojakson tiedot

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.