Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Välineitä väkivaltaa kohdanneiden kohtaamiseen sekä organisaation väkivaltaosaamisen kehittämiseen 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 15.05.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Satu Vaininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 30.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Välineitä väkivaltaa kohdanneiden kohtaamiseen sekä organisaation väkivaltaosaamisen kehittämiseen 5 op, nonstop

15.05.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Väkivallan tiedostaminen ja ymmärtäminen moniulotteisesti vuorovaikutuksellisena, yhteiskunnallisena kulttuurisena ja rakenteellisena ilmiönä. Väkivallan psyykkisten ja sosiaalisten vaikutusten ymmärtäminen, jäsentäminen ja analysoiminen sekä suhteuttaminen omaan ammatilliseen työhön ja oman työn organisaatioon. Ammattilaisten toimintakäytäntöjen ja kulttuuristen merkityksen ymmärtäminen väkivaltaa mahdollistavina ja uusintavina rakenteina. Väkivaltayöhön liittyvä lainsäädäntö- ja palvelujärjestelmäosaaminen sekä sen jäsentäminen jatkuvasti kehittyvänä käytäntönä.

Väkivaltatyöhön liittyvä kohtaamis- ja ohjausosaaminen ja sen ammatillinen kehittäminen yksilön ja organisaation osaamisena. Väkivaltaan liittyvän trauman tunnistaminen sekä traumaa kunnioittava lähestyminen työntekijän ohjausosaamisen voimavarana ja uudelleentraumatisoitumisen ehkäisijänä. Kehotietoisuuden, kehollisuuden, liikkeen ja toiminnallisuuden hyödyntäminen väkivaltatyön vuorovaikutuksellisen ohjaustyön välineenä traumatyön viitekehyksessä.

Sisältö

Väkivalta moninaisena vuorovaikutuksellisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Väkivaltatyön vuorovaikutusosaamisen teoreettiset lähtökohdat. Trauman käsite, trauman vaikutukset psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen. Traumateorian soveltava hyödyntäminen vuorovaikutuksellisen ohjauksen ja kohtaamisen välineenä väkivaltaa kohdanneiden kohtaamisessa. Kehotietoisuus, liike ja kehollisuus ammatillisen vuorovaikutus- ja ohjausosaamisen välineenä väkivaltaa kohdanneen kohtaamisessa, auttamisessa ja ohjaamisessa. Ohjaus- ja vuorovaikutustyöhön liittyvä lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän kokonaisuus sekä koulutuskäytännöt Suomessa. Väkivallan kohtaamisosaamisen ja väkivaltatyöhön liittyvän tiedon hyödyntäminen organisaation kohtaamisosaamisen kehittämisessä.

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-opintojakso. Opintojaksolle voivat osallistua ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutuksen tehtävien suorittaminen ajalla 15.5-31.12.2024. Tämä on nonstop opintojakso. Opintojakso on moodlessa osioina, jotka suoritetaan opiskelijan omassa aikataulussa, mutta järjestyksessä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.