Kevät
Opintojakson nimi Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Mika Pasanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 31.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Perehtyy markkinatestatun liiketoiminnan aloitustapoihin
  • Tuntee kohteen määrittämisen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrittelyn perusperiaatteet
  • Tietää yrittäjyyden aloittamiseen liittyvistä prosesseista, sopimuksista ja oikeudellisista kysymyksistä
  • Osaa arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia

Sisältö

  • Markkinatestattuun liiketoimintaan omistajanvaihdoksen, sukupolven vaihdoksen ja yrityskaupan, franchising-yrittäjyyden ja lisenssin ostamisen muodossa perustuva yrittäjyys
  • Kohteen määrittäminen ja arviointi sekä hinnan määrittely
  • Omistajuudenvaihdosprosessi, sopimukset ja oikeudelliset kysymykset
  • Strateginen arviointi ja suunnittelu

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija voi suorittaa opintojakson suoritukseksi vaadittavat tehtävät haluamassaan aikataulussa opintojakson toteutusaikana.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.