Non-stop
Opintojakson nimi Venäjän kieliopin kertaus
Opintojakson ajankohta 09.01.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Venäjän kieliopin kertaus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Kertaat venäjän kielen perusrakenteita. Osaat hyödyntää erilaisia venäjän opiskelun apuvälineitä. Sisältö: Mitkä ovat keskeiset venäjän kielen perusrakenteet? Millaisia apuvälineitä voit käyttää venäjän opiskelussa?

Edeltävyysehdot

Edellyttää noin puolentoista vuoden aikaisempia opintoja kielestä.

Arviointikriteerit

Verkkotentit Learnissa.

Arviointi perustuu tentteihin.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkomateriaali oppimisalustalla (Learn). Ei aikaan sidottua opetusta verkossa.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 9.1.2024.Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2024.