Non-stop
Opintojakson nimi Venäjän kieliopin kertaus
Opintojakson ajankohta 06.03.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Venäjän kieliopin kertaus

06.03.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Kertaat venäjän kielen perusrakenteita. Osaat hyödyntää erilaisia venäjän opiskelun apuvälineitä. Sisältö: Mitkä ovat keskeiset venäjän kielen perusrakenteet? Millaisia apuvälineitä voit käyttää venäjän opiskelussa?

Edeltävyysehdot

Edellyttää noin puolentoista vuoden aikaisempia opintoja kielestä.

Arviointikriteerit

a) Osaat käyttää venäjän kielen keskeisiä rakenteita. b) Osaat etsiä venäjän kieleen liittyvää tietoa. c) Osaat valita venäjän kielen opiskelua tukevia apuvälineitä ja käyttää niitä.

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkomateriaali (Learn). Ei aikaan sidottua opetusta verkossa.

Verkkotentti Learnissa.

Opintojakson tiedot

6.3.-30.7.2023. Ensimmäinen aloituspäivä on 6.3. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.