Non-stop
Opintojakson nimi Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa
Opintojakson ajankohta 08.04.2024 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Clarissa Bingham
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.04.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa

08.04.2024 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Tässä MOOCissa perehdyt TKI-hankkeissa tehtävään viestintään. Lisäksi tutustut avoimuuden ja vaikuttavuuden käsitteisiin sekä siihen miten ne liittyvät TKI-hankkeisiin hankkeiden eri vaiheissa.

1. Johdanto Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Hankeviestintä Hankeviestintää käsittelevässä teemassa keskitytään viestintään hankkeen ulkoisille sidosryhmille. Teeman aikana pääset tutustumaan: – hankeviestintään yleisesti – viestinnän tavoitteisiin sekä niiden mittaamiseen – viestinnän kohderyhmiin ja kanaviin – viestinnän rooleihin hankkeen elinkaaren eri vaiheissa – saavutettavuuteen – GDPR:ään – hankkeen viestintäsuunnitelman laatimiseen

3. Avoimuus Tässä osiossa käsittelemme hankkeiden avoimuutta, keskittyen avoimen TKI-toiminnan periaatteisiin, avoimeen julkaisemiseen ja TKI-hankkeiden aineistonhallintaan. Kuulemme myös ammattikorkeakoulujen asiantuntijoilta, miten avoimuus on ollut konkreettisesti näkyvillä heidän TKI-hankkeissaan.

4. Vaikuttavuus Tässä osiossa tarkastelemme mitä vaikuttavuuteen kuuluu ja miten vaikuttavuutta voi lisätä esim. viestinnällä, hankkeiden tuloksilla ja yhteistyöllä.

5. Yhteenveto ja valmis suoritus Tässä kootaan yhteen MOOC:n asiat. Voit myös pyytää itsellesi suoritusmerkinnän, kun olet käynyt kaikki tarvittavat materiaalit läpi ja tehnyt pakolliset tehtävät hyväksytysti

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-tasoinen opintojakso ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Arviointikriteerit

  • Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä.
  • Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.
  • Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Opintojakson lisätiedot

Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän viimeisessä osiossa.