Syksy
Opintojakson nimi Viittomakielen perusteet
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 17.11.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tiina Saarijärvi-Kivelä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 26.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Viittomakielen perusteet

16.09.2024 - 17.11.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa ilmaista itseään visuaalisesti
 • osaa suomalaisen viittomakielen arkitilanteisiin liittyviä perusviittomia
 • osaa muodostaa yksinkertaisia viittomakielisiä lauseita
 • tuntee kuurojen historian Suomessa
 • ymmärtää kuurojen kulttuurin ja historian merkityksen viittomakielen kehityksessä
 • osaa kartuttaa omaa viittomavarastoaan
Sisältö:
 • arkielämän viittomisto: perhe, lähiympäristö, kodin arki, asiointi
 • viittoman rakenne ja peruslausetyypit
 • helppojen viittomakielisten tekstien ymmärtäminen
 • viittomakielisten tapakulttuuri osana kohtaamista
 • kielen ja kulttuurin yhteys viittomakielisten kulttuurihistoriaan
 • kuurojen yhteisö ja asema

Edeltävyysehdot

Osallistuminen ei edellytä viittomakielen taitoa.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä opintojaksosta:

Suomalainen viittomakieli 1 (Finnish Sign Language 1), 3op

Kuurojen kulttuuri (Culture of the deaf), 2op

Opetus jakautuu yhteisten verkkotapaamisten ja itsenäisesti suoritettavien tehtävien kesken. Syksyn lukujärjestykset julkaistaan kesäkuussa ja opetuksen aikataulut löytyvät sen jälkeen Diakin lukkarikoneesta (huom: muutokset mahdollisia).

Opintojakson tiedot

Opiskelijalla tulee olla tietokoneella webkamera ja kuulokemikrofoni.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.