Non-stop
Course name Intellectual property rights
Course date 15.01.2024 - 31.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Intellectual property rights

15.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle. Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa, Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi. Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja). Sisältö: Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle? Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen? Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa? Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Prerequisites

Assessment criteria

Opintojakson suorittamiseen varattu aikaraja ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä Opintojakso sisältää 8 osiota, joihin kuhunkin liittyy lopuksi suoritettava tentti. Tenttivastauksista tulee saada 70 % oikein, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Lisäksi opiskelija täyttää koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjaa, josta on tarkemmat ohjeet Leanissä. Suoritustahti on vapaasti valittavissa kokonaisaikarajan puitteissa.

Arviointiasteikko ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Course way of working and time table

Opintojaksolla tarvittava materiaali linkkeineen löytyy opintojakson Learn-alustalta. Lisäksi oppimispäiväkirjaa varten opiskelijan on hyvä etsiä ajankohtaisia IPR-asioihin liittyviä uutisia verkosta oma-aloitteisesti.

Course info

Ensimmäinen aloitus on 15.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 1 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.5.2024.