Non-stop
Opintojakson nimi Aineettomat oikeudet (IPR)
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Aineettomat oikeudet (IPR)

15.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle. Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa, Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi. Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja). Sisältö: Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle? Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen? Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa? Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojakson suorittamiseen varattu aikaraja ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä Opintojakso sisältää 8 osiota, joihin kuhunkin liittyy lopuksi suoritettava tentti. Tenttivastauksista tulee saada 70 % oikein, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Lisäksi opiskelija täyttää koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjaa, josta on tarkemmat ohjeet Leanissä. Suoritustahti on vapaasti valittavissa kokonaisaikarajan puitteissa.

Arviointiasteikko ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla tarvittava materiaali linkkeineen löytyy opintojakson Learn-alustalta. Lisäksi oppimispäiväkirjaa varten opiskelijan on hyvä etsiä ajankohtaisia IPR-asioihin liittyviä uutisia verkosta oma-aloitteisesti.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 15.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 1 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.5.2024.