Fall
Course name Brain well-being - cognitive ergonomics
Course date 23.10.2023 - 15.12.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Irma Gerstenmaier
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 03.08.2023 - 15.10.2023
Implementation plan
Enrol

Brain well-being - cognitive ergonomics

23.10.2023 - 15.12.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa käyttää aivoterveyteen ja aivotyön kuormittavuuteen sekä kognitiiviseen ergonomiaan liittyviä käsitteitä
 • osaa tunnistaa omien elintapojen yhteyden aivoterveyteen
 • tunnistaa aivotyössä esiintyvien kuormitustekijöiden piirteet ja niiden vaikutukset kuormittavuuteen
 • osaa tunnistaa eri työtehtävissä työn asettamien psykososiaalisten kuormitustekijöiden yhteyden omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa työ- ja opiskeluyhteisössä olemassa olevien terveyttä tukevien lähiverkostojen mahdollisuudet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisen aivojen hyvinvointia edistävän viikkosuunnitelman huomioiden kuormitustekijät ja omat voimavarat
 • osaa arvioida aivojen hyvinvointia sujuvoittavien keinojen soveltuvuutta oman arkeen

Sisältö

 • aivojen hyvinvointi edistämässä terveyttä
 • aivojen hyvinvointi tuottaa henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä
 • yksilöllisyys koetussa hyvinvoinnissa
 • aivoterveys
 • kognitiivinen ergonomia
 • aivotyön kuormittavuus
 • psykososiaaliset kuormitustekijät
 • aivotyön sujuvoittamisen keinot mukaanlukien lähiverkostot työ- ja opiskeluyhteisössä

Assessment criteria

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Aivojen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 2 Aivojen kuormitus- ja voimavaratekijät: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + oma yhteenveto saaduista palautteista (hyväksytty / hylätty)

Osio 3 Aivojen hyvinvointisuunnitelman kokeilujakso: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä (hyväksytty / hylätty)

Course way of working and time table

Osio 1 Aivojen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 23.10. – 6.11.2023

Osio 2 Aivojen kuormitus- ja voimavaratekijät: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + oma yhteenveto 7.11. – 24.11.2023

Osio 3 Aivojen hyvinvointisuunnitelman kokeilujakso: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 17.11. – 13.12.2023

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 14.12. – 15.12.2023