Syksy
Opintojakson nimi Aivojen hyvinvointi – kognitiivinen ergonomia
Opintojakson ajankohta 21.10.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Irma Gerstenmaier
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.05.2024 - 10.10.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Aivojen hyvinvointi – kognitiivinen ergonomia

21.10.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa käyttää aivoterveyteen ja aivotyön kuormittavuuteen sekä kognitiiviseen ergonomiaan liittyviä käsitteitä
 • osaa tunnistaa omien elintapojen yhteyden aivoterveyteen
 • tunnistaa aivotyössä esiintyvien kuormitustekijöiden piirteet ja niiden vaikutukset kuormittavuuteen
 • osaa tunnistaa eri työtehtävissä työn asettamien psykososiaalisten kuormitustekijöiden yhteyden omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa työ- ja opiskeluyhteisössä olemassa olevien terveyttä tukevien lähiverkostojen mahdollisuudet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisen aivojen hyvinvointia edistävän viikkosuunnitelman huomioiden kuormitustekijät ja omat voimavarat
 • osaa arvioida aivojen hyvinvointia sujuvoittavien keinojen soveltuvuutta oman arkeen

Sisältö

 • aivojen hyvinvointi edistämässä terveyttä
 • aivojen hyvinvointi tuottaa henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä
 • yksilöllisyys koetussa hyvinvoinnissa
 • aivoterveys
 • kognitiivinen ergonomia
 • aivotyön kuormittavuus
 • psykososiaaliset kuormitustekijät
 • aivotyön sujuvoittamisen keinot mukaanlukien lähiverkostot työ- ja opiskeluyhteisössä

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäistä opiskelua 5 op. Moodle työtilassa annettuihin ohjeisiin ja oppimateriaaleihin perustuen

 • Osio 1 Aivojen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (21.10. – 6.11.2024)
 • Osio 2 Aivojen kuormitus- ja voimavaratekijät: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + yhteenveto saaduista palautteista (7.11. – 22.11.2024)
 • Osio 3 Aivojen hyvinvointisuunnitelman kokeilujakso: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (23.11. – 11.12.2024)
 • Osio 4 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä (12.12. -13.12.2024)