Non-stop
Course name Anatomy, physiology and pathophysiology
Course date 16.01.2024 - 31.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Anatomy, physiology and pathophysiology

16.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan. Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä. Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista. Sisältö: Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne, toiminta ja säätely? Miten elinjärjestelmä toimii? Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä? Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys, kivun kokeminen?

Prerequisites

Assessment criteria

Tähän itsenäisesti verkossa suoritettavaan opintojaksoon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja -testejä sekä aineistoihin perehtymistä aihealueittain. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamisen. Opintojaksoon kuuluu 2 osatenttiä, jotka arvioidaan numeraalisesti.

Course way of working and time table

Jokaisen aihekokonaisuuden jälkeen on osaamista vahvistava testi. Opintojaksossa on 2 numeerisesti arvioitavaa osatenttiä, jonka ajankohdat määrittelet itse etenemisesi mukaan.

Learn-alustalla oleva materiaali. Holmström, P., Virtanen, S., Björn, M., Rissanen, R. & Müller, E. 2020. Patofysiologia. Sanoma Pro Oy. (saatavana E-kirjana). Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., Lauri, T., Müller, E. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9 uudistettu painos (tai vanhempi). Sanoma Pro Oy. (saatavana E-kirjana) Opintojakson aiheisiin laajemmin syventyessään voi käyttää mitä tahansa ammattikorkeakoulun tasoista anatomian ja fysiologian oppikirjaa.

Course info

16.1.-31.8.2024. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024. Suoritusaika on 3 kuukautta.