Non-stop
Opintojakson nimi Anatomia, fysiologia ja patofysiologia
Opintojakson ajankohta 16.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

16.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan. Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä. Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista. Sisältö: Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne, toiminta ja säätely? Miten elinjärjestelmä toimii? Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä? Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys, kivun kokeminen?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Tähän itsenäisesti verkossa suoritettavaan opintojaksoon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja -testejä sekä aineistoihin perehtymistä aihealueittain. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamisen. Opintojaksoon kuuluu 2 osatenttiä, jotka arvioidaan numeraalisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Jokaisen aihekokonaisuuden jälkeen on osaamista vahvistava testi. Opintojaksossa on 2 numeerisesti arvioitavaa osatenttiä, jonka ajankohdat määrittelet itse etenemisesi mukaan.

Learn-alustalla oleva materiaali. Holmström, P., Virtanen, S., Björn, M., Rissanen, R. & Müller, E. 2020. Patofysiologia. Sanoma Pro Oy. (saatavana E-kirjana). Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., Lauri, T., Müller, E. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9 uudistettu painos (tai vanhempi). Sanoma Pro Oy. (saatavana E-kirjana) Opintojakson aiheisiin laajemmin syventyessään voi käyttää mitä tahansa ammattikorkeakoulun tasoista anatomian ja fysiologian oppikirjaa.

Opintojakson tiedot

16.1.-31.8.2024. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024. Suoritusaika on 3 kuukautta.