Non-stop
Course name Expert in the insurance sector
Course date 15.01.2024 - 15.12.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Sami Heikkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.12.2023 - 31.10.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Expert in the insurance sector

15.01.2024 - 15.12.2024

Course description

Tutustut opintojakson aikana vakuutusalaan ja työskentelyyn vakuutusalalla.

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä vakuutustoimialaan vaikuttavat tekijät
 • valita sopivat vakuutusratkaisut tarvelähtöisesti
 • toimia erilaisissa vakuutusalan asiakaskohtaamisissa

Sisältö:

 • Vakuutustoiminnan tehtävät yhteiskunnassa
 • Vakuutusalan toimintaympäristö (trendit suomessa)
 • Ansaintalogiikka
 • Kilpailutilanne
 • LähiTapiolan positio ja tavoitteet, organisaatiorakenne
 • Yrityksen elinkaaren vakuutukset
 • Kotitaloudet (vakuuttaminen, säästäminen ja sijoitukset)
 • Asiakkuuskokemus
 • Työ vakuutusten parissa ja uramahdollisuudet
 • Elämänturvaajan avaintehtävät ja vaadittu osaaminen
 • Vuorovaikutteinen asiakaskohtaamisen malli
 • Vakuutusyhtiön asiakastyötä velvoittavat lait ja säädökset

Assessment criteria

1-5

Opintojaksolla on arvioinnin kohteena kolme tehtävää, jotka arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson kokonaisarvosana määritetään näiden tehtävien painotettuna keskiarvona. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien arvioitavien tehtävien tekemistä.

Course way of working and time table

Tämä opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opiskelija voi suorittaa opintojakson tehtäviä omaan tahtiinsa.

Course info

Kaikki opintojakson oppimateriaali on saatavilla opintojakson alustan kautta. Tämän lisäksi käytetään sähköistä kirjaa, jonka tiedot ovat niin ikään saatavilla opintojakson alustalla.

Course additional info

Tämä opintojakso on tuotettu yhteistössä LähiTapiola-ryhmän kanssa.

Course enrolment info

Opettaja vapaajaksolla 8.6. – 4.8.2024,  arviointia ei voi saada vapaajakson aikana.

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Tärkeää! Ilmoittautumisen jälkeen saat automaattisen hyväksymisviestin ja viesti sisältää aloitusohjeet opintojaksolle. Säilytä viesti ja voit aloittaa opintojakson suorittamisen (alkaa 15.1.2024).  Moodlesta löydät tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen. Tälle opintojaksolle mahtuvat kaikki, joten varmista ensin opinnon soveltuvuus omiin opintoihin ennen ilmoittautumista.

HUOM! Mikäli olet jo ilmoittautunut kurssille aiemmin, ja ohjeet hävinneet, älä tee uutta ilmoittautumista vaan pyydä ohjeet osoitteesta campusonline@lab.fi

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 75 €.