Non-stop
Kursnamn Asiantuntijana vakuutusalalla
Kursdatum 15.01.2024 - 15.12.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Sami Heikkinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.12.2023 - 31.10.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Asiantuntijana vakuutusalalla

15.01.2024 - 15.12.2024

Beskrivning

Tutustut opintojakson aikana vakuutusalaan ja työskentelyyn vakuutusalalla.

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä vakuutustoimialaan vaikuttavat tekijät
 • valita sopivat vakuutusratkaisut tarvelähtöisesti
 • toimia erilaisissa vakuutusalan asiakaskohtaamisissa

Sisältö:

 • Vakuutustoiminnan tehtävät yhteiskunnassa
 • Vakuutusalan toimintaympäristö (trendit suomessa)
 • Ansaintalogiikka
 • Kilpailutilanne
 • LähiTapiolan positio ja tavoitteet, organisaatiorakenne
 • Yrityksen elinkaaren vakuutukset
 • Kotitaloudet (vakuuttaminen, säästäminen ja sijoitukset)
 • Asiakkuuskokemus
 • Työ vakuutusten parissa ja uramahdollisuudet
 • Elämänturvaajan avaintehtävät ja vaadittu osaaminen
 • Vuorovaikutteinen asiakaskohtaamisen malli
 • Vakuutusyhtiön asiakastyötä velvoittavat lait ja säädökset

Bedömningskriterier

1-5

Opintojaksolla on arvioinnin kohteena kolme tehtävää, jotka arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson kokonaisarvosana määritetään näiden tehtävien painotettuna keskiarvona. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien arvioitavien tehtävien tekemistä.

Arbetsformer och schemaläggning

Tämä opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opiskelija voi suorittaa opintojakson tehtäviä omaan tahtiinsa.

Info

Kaikki opintojakson oppimateriaali on saatavilla opintojakson alustan kautta. Tämän lisäksi käytetään sähköistä kirjaa, jonka tiedot ovat niin ikään saatavilla opintojakson alustalla.

Mer information

Tämä opintojakso on tuotettu yhteistössä LähiTapiola-ryhmän kanssa.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Tärkeää! Ilmoittautumisen jälkeen saat automaattisen hyväksymisviestin ja viesti sisältää aloitusohjeet opintojaksolle. Säilytä viesti ja voit aloittaa opintojakson suorittamisen (alkaa 15.1.2024).  Moodlesta löydät tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen. Tälle opintojaksolle mahtuvat kaikki, joten varmista ensin opinnon soveltuvuus omiin opintoihin ennen ilmoittautumista.

HUOM! Mikäli olet jo ilmoittautunut kurssille aiemmin, ja ohjeet hävinneet, älä tee uutta ilmoittautumista vaan pyydä ohjeet osoitteesta campusonline@lab.fi

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 75 €.