Spring
Course name Steps to Better Sleep
Course date 22.01.2024 - 15.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Teacher Anu Pukki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 21.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Steps to Better Sleep

22.01.2024 - 15.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Palauttava nukkuminen on ihanaa. Pienillä uniterveyttä edistävillä kokeiluilla voit parantaa omaa untasi ja saada energiaa sinulle merkityksellisten asioiden toteuttamiseen. Tällä kaikille sopivalla opintojaksolla teet muutamia kokeiluja omaa untasi parantamaan. Teet kokeilut pienin askelin ja omaan tahtiisi opintojakson aikana.

Sisältö

  • Oma uniterveys
  • Mielenhallinta
  • Palautuminen
  • Ravitsemus
  • Fyysinen aktiivisuus

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Jatkuva arviointi (kokeilujen suorittaminen). Moduulien testaa tietosi kysymykset suoritettu hyväksytysti.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Osallistuja tekee pieniä uniterveyttä parantavia kokeiluja ja analysoi niiden vaikutusta. Toteutukseen ei liity opettajajohtoista opetusta. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata muutama viikko, jotta kokeilusta saa parhaan hyödyn. Opiskelijalle työkuormitus on 1 op x 27 h = 27 h

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.