Kevät
Opintojakson nimi Askelia Uneen
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 15.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opettaja Anu Pukki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 21.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Askelia Uneen

22.01.2024 - 15.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Palauttava nukkuminen on ihanaa. Pienillä uniterveyttä edistävillä kokeiluilla voit parantaa omaa untasi ja saada energiaa sinulle merkityksellisten asioiden toteuttamiseen. Tällä kaikille sopivalla opintojaksolla teet muutamia kokeiluja omaa untasi parantamaan. Teet kokeilut pienin askelin ja omaan tahtiisi opintojakson aikana.

Sisältö

  • Oma uniterveys
  • Mielenhallinta
  • Palautuminen
  • Ravitsemus
  • Fyysinen aktiivisuus

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Jatkuva arviointi (kokeilujen suorittaminen). Moduulien testaa tietosi kysymykset suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Osallistuja tekee pieniä uniterveyttä parantavia kokeiluja ja analysoi niiden vaikutusta. Toteutukseen ei liity opettajajohtoista opetusta. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata muutama viikko, jotta kokeilusta saa parhaan hyödyn. Opiskelijalle työkuormitus on 1 op x 27 h = 27 h

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.