Fall
Course name Photovoltaics and Geothermal Energy for Small Residential Buildings
Course date 02.09.2024 - 13.12.2024
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Ari Afflekt
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Photovoltaics and Geothermal Energy for Small Residential Buildings

02.09.2024 - 13.12.2024

Course description

Opintojaksossa perehdytään auringon säteilyn hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa omakotitalouksille sekä ilma- ja maalämpöpumppujen avulla tuotettuihin lämmitystekniikoihin ja niiden käyttöön kotitalouksissa. Tavoitteena on saavuttaa opiskelijalle ymmärrys käytetyistä tekniikoista lämmitys- ja sähköntuotantotapojen valintojen teon perustaksi sekä niiden merkitys ympäristöpäästöihin ja energiatehokkuuteen.

Aurinko energialähteenä, aurinkoenergian avulla tuotetun sähkön ja lämpöenergian vaatima teknologia aurinkojärjestelmien päälaitteistot, aurinkopaneelit ja -keräimet sekä PV-tuotannon teoreettinen tausta, järjestelmien mitoitus ja alan toimijat. Lämpöpumppujen toimintaperiaate ja tekniikka, lämpöpumpputyypit ja -järjestelmät ja alan toimijoihin. Järjestelmien valintaperusteista, elinkaaresta ja takaisinmaksuajasta.

Assessment criteria

Tyydyttävä (1-2):

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentistä 50% ja tehtävistä 50%. Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty Moodle-alustassa.

Hyvä (3-4):

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentistä 50% ja tehtävistä 50%. Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty Moodle-alustassa.

Kiitettävä (5):

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentistä 50% ja tehtävistä 50%. Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty Moodle-alustassa.

Course way of working and time table

Opintojakson suoritus tapahtuu Moodlessa itsenäisesti aihepiiriä opiskellen ohjattujen tehtävien ja keskustelupalstan avulla. Tehtävistä annetaan palautetta opintojakson aikana. Moodlessa on aihepiiriin liittyvää opiskelumateriaalia, videoita ja nettilinkkejä sekä opiskelussa käytettävä lähdekirjallisuus mainittuna. Tehtävien suoritus, aihepiirin opiskelu ja tentti perustuvat kurssin materiaaliin.

Course info

Headset ja web-kamera tarvitaan sanallisten tehtävien palautuksen tallennukseen.

Course additional info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Aurinko-opas, aurinkoenergiaa rakennuksiin. Erat, B., Erkkilä, V., Löfgren, T., Nyman C., Peltola, S. & Suokivi, H. Julkaisija; Aurinkoteknillinen yhdistys ry. Lämpöpumput, Perälä, O. & Perälä, R. Julkaisija; Alfamer ST-ohjeet, ST-käsikirja 40, Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus Muu materiaali Moodlessa, nettilinkit

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi