Syksy
Opintojakson nimi Aurinko-, ilma- ja maalämpöenergian hyödyntäminen kotitalouksissa
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ari Afflekt
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Aurinko-, ilma- ja maalämpöenergian hyödyntäminen kotitalouksissa

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksossa perehdytään auringon säteilyn hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa omakotitalouksille sekä ilma- ja maalämpöpumppujen avulla tuotettuihin lämmitystekniikoihin ja niiden käyttöön kotitalouksissa. Tavoitteena on saavuttaa opiskelijalle ymmärrys käytetyistä tekniikoista lämmitys- ja sähköntuotantotapojen valintojen teon perustaksi sekä niiden merkitys ympäristöpäästöihin ja energiatehokkuuteen.

Aurinko energialähteenä, aurinkoenergian avulla tuotetun sähkön ja lämpöenergian vaatima teknologia aurinkojärjestelmien päälaitteistot, aurinkopaneelit ja -keräimet sekä PV-tuotannon teoreettinen tausta, järjestelmien mitoitus ja alan toimijat. Lämpöpumppujen toimintaperiaate ja tekniikka, lämpöpumpputyypit ja -järjestelmät ja alan toimijoihin. Järjestelmien valintaperusteista, elinkaaresta ja takaisinmaksuajasta.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2):

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentistä 50% ja tehtävistä 50%. Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty Moodle-alustassa.

Hyvä (3-4):

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentistä 50% ja tehtävistä 50%. Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty Moodle-alustassa.

Kiitettävä (5):

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentistä 50% ja tehtävistä 50%. Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty Moodle-alustassa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson suoritus tapahtuu Moodlessa itsenäisesti aihepiiriä opiskellen ohjattujen tehtävien ja keskustelupalstan avulla. Tehtävistä annetaan palautetta opintojakson aikana. Moodlessa on aihepiiriin liittyvää opiskelumateriaalia, videoita ja nettilinkkejä sekä opiskelussa käytettävä lähdekirjallisuus mainittuna. Tehtävien suoritus, aihepiirin opiskelu ja tentti perustuvat kurssin materiaaliin.

Opintojakson tiedot

Headset ja web-kamera tarvitaan sanallisten tehtävien palautuksen tallennukseen.

Opintojakson lisätiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Aurinko-opas, aurinkoenergiaa rakennuksiin. Erat, B., Erkkilä, V., Löfgren, T., Nyman C., Peltola, S. & Suokivi, H. Julkaisija; Aurinkoteknillinen yhdistys ry. Lämpöpumput, Perälä, O. & Perälä, R. Julkaisija; Alfamer ST-ohjeet, ST-käsikirja 40, Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus Muu materiaali Moodlessa, nettilinkit

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi