Non-stop
Course name Canva Basics
Course date 01.05.2024 - 18.10.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.05.2024 - 18.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Canva Basics

01.05.2024 - 18.10.2024

Course description

Tavoitteet: Opintojaksolla opit hyödyntämään Canva-suunnittelutyökalua monipuolisesti digitaalisista aineistoista painettaviin aineistoihin. Opintojaksolla käydään läpi Canvan yleisimmät toiminnallisuudet somekuvista videoihin ja valmiiden aineistopohjien hyödyntäminen. Sisältö: 1. Canva-suunnittelutyökalun yleiskatsaus, ominaisuuksien esittely, käyttöliittymän esittely (sekä desktop- että mobiiliversiot). 2. Luodaan yksinkertainen Facebook-postauksen kuva. Opitaan kuinka hyödyntää Canvan ilmaisversion valmiita pohjia, kuinka niitä voidaan muokata ja mitä ottaa huomioon Facebook-postauskuvaa tehdessä. Opitaan myös tallentamaan kuvia Canvasta tai päivittämään niitä suoraan Facebookiin Canvan kautta. 3. Luodaan Instagram Story -päivitys hyödyntäen Canvan ilmaisversion valmiita pohjia – kokeillaan Storyn tekemistä videopohjia hyödyntäen. Opitaan tallentamaan videoaineistoa. 4. Editoidaan video Canvassa – tuodaan Canvaan muutama video, jotka leikataan ja editoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Videoon tuotetaan tekstielementtejä ja lisätään kuvallisia elementtejä. Lopuksi video tallennetaan videotiedostona. 5. Luodaan Powerpoint-esitystä muistuttava presentaatio hyödyntäen kaikkea aiemmin tehtyä aineistoa – opitaan tuomaan Canvaan jo tehtyjä graafisia esityksiä, videoita ja ääntä.

Prerequisites

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty.

Arvioidaan, onko opiskelija perehtynyt Canva-suunnittelutyökalun perusteisiin ja omaksunut perusteet. Arvioinnissa ei painoteta visuaalista hienoutta tai suunnittelussa käytettyjä aineistoja vaan palautettujen tehtävien perusteella arvioidaan, onko opiskelija oppinut käyttämään Canvan toimintoja tehtäväantojen mukaisesti. Tehtävien avulla on tarkoitus tutustua Canvan toimintoihin ja sen käyttöperiaatteisiin – ”lopputyönä” toimiva presentaatio kerää kurssilla luodut tehtävät kokoon ja tämä palautetaan opettajalle arvioitavaksi. Mikäli lopputyöstä puuttuu osia, voi opiskelija vielä täydentää työtään hyväksytyn saadakseen.

Course way of working and time table

Kurssilla hyödynnetään avoimia oppimateriaaleja, joiden avulla kurssin voi suorittaa itsenäisesti ilman omaan tahtiin. Oppimistehtävien palautus 4kk kurssin aloittamisesta. Kurssilla ei ole aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja, eikä aikaan sidottuja virtuaaliluentoja.

Course info

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 1.5.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on neljä (4) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.6.2024.