Non-stop
Course name Differential calculation
Course date 01.01.2023 - 31.12.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Päivi Porras
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.11.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Differential calculation

01.01.2023 - 31.12.2023

Course description

Opiskelija osaa

 • soveltaa derivaattoja insinööritieteissä
 • opiskelija hallitsee integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia insinööritieteissä
 • osaa ratkaista 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

Sisältö:

 • Eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivointi
 • Trigonometristen ja arkusfunktioiden derivointi
 • Derivaatan soveltaminen insinööritieteissä
 • Integroimisen perusteet
 • Trigonometristen ja arkusfunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden integrointi
 • Integraalin soveltaminen
 • 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

***************

Content:

 • Derivation of exponential and logarithmic functions
 • Derivation of trigonometric and arcus functions
 • Applying derivation in engineering
 • Basics of integrals
 • Integrals of trigonometric, arc functions, exponential functions and logarithmic functions
 • Applying integrals in engineering
 • First and second order differential equations

Prerequisites

Kurssin perustietovaatimuksena on Tekniikan matematiikka 2 tai vastaavat tiedot polynomifunktioiden derivoinnista.

****

The basic knowledge required for attending this course is Technical mathematics 2 or corresponding knowledge in derivation of polynomial functions.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Kurssin oppimateriaali ja tehtävät ovat moodlessa ja kurssi on tarkoitus suorittaa itsenäisesti. Voit suorittaa kurssin ajalla 1.1. – 31.12.2023.

Kurssin suorittaminen tapahtuu moodle-tehtäviä ratkaisemalla sekä kurssin lopussa pidettävällä kokeella.

Kurssin luentomateriaali ja tehtävät löytyvät suomeksi, mutta opetusvideot ovat englanniksi.

********

All lecturing material and exercises are open in moodle, so this course is meant to be studied at your own pace. You can complete the course 1.1. – 31.12.2023.

The course is completed with moodle exercises and with an exam at the end of the course.

Lecturing material and exercises are in English, but the teacher may also speak in Finnish occasionally.

Course additional info

Opetuskielet: suomi ja englanti/Teaching languages Finnish and Enlish.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat aloitusohjeet perille. Aloitusohjeet saat automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Säilytä ohjeet! Mikäli ohjeet eivät tule, tarkista myös roskaposti, ja laita viesti campusonline@lab.fi. Älä tee tuplailmoittautumista! Kurssin suorittamisen voit aloittaa 1.1.2023 lähtien, ei siis vielä tänä vuonna.

 

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.

*****

Students of the other UAS (Degree students and Open Studies’ path students)  enrol via Ilmoittautuminen/Enrol -link. You will receive starting instructions immediately after registering. The course starts on 1 January 2023, not yet this year. If you can’t find starting instructions, please send email campusonline@lab.fi

 

Others register via the Open enrolment/ Avoin AMK ilmoittautuminen link. See the registration link for further instructions. Registration for others starts on 29.11.2022 at 8.00. A quota of places is reserved for Open University of Applied Sciences students. A price is 15 €/one credit.