Non-stop
Course name Ecosocial culture and accessibility
Course date 01.09.2023 - 31.07.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB
Teacher Sikke Leinikki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 07.08.2023 - 22.05.2024
Enrol
Course enrolment info

Ecosocial culture and accessibility

01.09.2023 - 31.07.2024

Course description

Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) osallistuja perehtyy kestävän kehityksen vaatimuksiin erityisesti Humakin näkökulmasta.

Opintojaksolla opiskelija oppii kestävän kehityksen periaatteet ja oppii etsimään kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Opiskelija saa opinnoissa käyttöönsä tietopohjan, jonka kautta hän pystyy edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Hän osaa määritellä erityisesti sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyshaasteita ja tunnistaa niihin kuuluvien asioiden ja ongelmien moninaisuuden.

Opiskelu vahvistaa opiskelijan kykyä edistää kestävää kehitystä omassa organisaatiossaan. Opintojakso sopii kaikille kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijalta vaaditaan valmiutta ammattikorkeakouluopintoihin.

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita

 • Donitsimalli
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Kulttuurinen kestävyys
 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Vastuullinen toiminta

Tavoitteet

Opiskelija

 • tunnistaa kestävän kehityksen periaatteet ja tietopohjan
 • osaa määritellä erityisesti sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyshaasteita
 • tunnistaa saavutettavan ja vastuullisen toiminnan periaatteet

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojaksolla käytetään sekä itsearviointia ja vertaisarviointia että lehtorin arviointia. Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa vähintään 40 % asetetuista opintojakson tavoitteista, jotta opintosuoritus voidaan katsoa suoritetuksi.

Automaattisesti arvioitavista tehtävistä ei tule erillistä palautetta. Opiskelijat kommentoivat ja vertaisarvioivat toistensa tekemiä soveltavia tehtäviä 1–3. Vertaisarvioinnissa kiinnitetään huomiota opintojakson tavoitteisiin.

Opettajat antavat kaikista tehtävistä yhteispalautteen opintojakson päättymisen jälkeen. Palautetta annetaan ilmaisusta, sisällöstä, opiskelijoiden toiminnassa havaituista haasteista ja onnistumisista, vuorovaikutuksen aktiivisuudesta ja kutakin lehtoria innostaneesta asiasta.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkossa ja siihen sisältyy virtuaaliklinikka:

 • 05.10.2023 09.00-11.30
 • 07.03.2024 09.00-11.30

Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä, mutta osia voi tehdä myös pienryhmissä.

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.