Non-stop
Course name Promoting ecosocial well-being in communities
Course date 15.01.2024 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Savolainen Katri
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.11.2023 - 31.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Promoting ecosocial well-being in communities

15.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä -opintojakso (5 op) sisältyy Kestävän tulevaisuuden asiantuntijan tutkinto-ohjelman monialaisiin valinnaisiin alakohtaisiin opintoihin.

Oppimistehtävänä on ideoida kehittämishanke, jolla voidaan edistää ekososiaalista hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta lähiyhteisössä. Hankeidea voi liittyä esimerkiksi:

 • lähiympäristön tai arkiympäristön kehittämiseen
 • ympäristön- ja luonnonsuojeluun
 • kestävän maatalouden ja ruokajärjestelmän edistämiseen
 • ilmastonmuutoksen torjuntaan
 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
 • kulttuurisensitiivisyyden edistämiseen
 • koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen
 • vesivarojen hallintaan
 • kaupunki-/ yhdyskunta- /aluesuunnitteluun
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (esim. mielenterveys)
 • yritysten vastuullisuuteen ja kestävään liiketoimintaan tai
 • kansainväliseen kehitysyhteistyöhön.

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson arviointi perustuu erilaisiin arvioitaviin oppimistehtäviin ja työelämälähtöiseen kehittämistyöhön. Arviointi muodostuu opettajien arvioinneista, vertaisarvioinneista sekä itsearvioinnista.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojaksolla opiskelija työskentelee itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua 135 tuntia.

Opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen verkossa seuraavan aikataulun mukaisesti: 22.1; 19.2; 18.3; 15.4 ja 13.5 klo 15-16.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.