Fall
Course name English for community educators
Course date 09.09.2024 - 31.12.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Minna Hult
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 05.08.2024 - 22.08.2024
Enrol
Course enrolment info

English for community educators

09.09.2024 - 31.12.2024

Course description

Englantia yhteisöpedagogeille -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) opitaan järjestötyön ja nuorisotyön englantia, mm. englanniksi esiintymistä ja asiatyylistä kirjoittamista.

Opintojaksolla käsiteltävät teemat nousevat Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen (järjestö- ja nuorisotyö) opetussuunnitelmasta, mm. suomalainen koulutusjärjestelmä, korkeakouluopiskelu, osallistava ja toiminnallinen pedagogiikka, ihmisoikeudet, kestävä kehitys, alan toimijat.

Opintojakso on kattava paketti järjestö- ja nuorisotyön alan englantia, opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja voivat valita sisältöjä oman kiinnostuksenkohteensa mukaan.

NB! Mikäli olet CampusOnlinen opiskelija ja aiot korvata opintojaksolla oman koulutuksesi pakolliset ammatilliset vieraan kielen (englanti) opinnot, sovi asiasta etukäteen ennen ilmoittautumista oman kielten lehtorisi kanssa.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kasvatusalalla, nuoriso- ja järjestötyön parissa työskenteleville, jotka tarvitsevat työssään em. teemoihin liittyvää englannin kielen osaamista.

Tavoitteet

Opiskelija:

 • Osaa kertoa omasta koulutuksestaan ja alastaan englanniksi.
 • Osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä.
 • Osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä.
 • Ymmärtää asiatyylin ja arkikielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

Prerequisites

Opiskelijalla tulee olla riittävät taustatiedot englannin kielestä (peruskoulu/lukio). Opiskelijan tulee olla suorittanut Humakin englannin lähtötasotesti ja, mikäli testin tulos näin osoittaa, suorittanut englannin kielen valmentavat opinnot 3 op.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja verkko kontaktiopetuksessa.

Webinaarit (Zoom):

 • 13.09.2024 09.00 – 11.30
 • 29.10.2024 09.00 – 11.30
 • 15.11.2024 09.00 – 11.30

Course info

Opiskelija tarvitsee opintojaksolla kannettavan tietokoneen sekä mahdollisuuden osallistua verkko-opetukseen ja videoiden tekemiseen (Internet-yhteys, mahdollisuus tuottaa ja vastaanottaa kuvaa ja ääntä).

Course additional info

Opintojakson opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tentin ohjeistuksen kieli on suomi.

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.