Fall
Course name Basics of Spanish 1
Course date 12.09.2024 - 28.11.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Virpi Castren
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Basics of Spanish 1

12.09.2024 - 28.11.2024

Course description

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Opintojakson sisältö

 • Ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja intonaatiota
 • Arkielämän yksinkertaisia viestintätilanteita.
 • Opiskelija oppii mm. kertomaan itsestään, työstään, opiskelustaan, mielipiteistään, tervehtimään, kysymään kuulumisia, asioimaan ravintolassa/baarissa.
 • Peruskielioppia: mm. artikkelit, substantiivien suku, adjektiivien taivutus, säännöllisten verbien preesenstaivutus, kysymyssanoja, lukusanoja, persoonapronomineja.

Prerequisites

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet espanjaa.

Assessment criteria

 • Arviointiasteikko: 1-5
 • Arviointiperusteet: jatkuva näyttö, tunti/istuntoaktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.
 • Tarkemmat arviointikriteerit tämän opintojakson Canvas-työtilassa, joka aukeaa syyskuun alussa.
 • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää H5P-harjoitusten, palautettaviksi pyydettyjen tehtävävastauksien sekä kirjallisen tentin hyväksyttyä suorittamista. Tämän lisäksi tulee myös läsnäoloehtojen täyttyä.
 • Hyväksytyn arvosanan korotusta voi yrittää yhden kerran puolen vuoden sisällä opintojakson päättymisestä. Lisätiedot korotusyritykseen liittyen löytyvät Canvasin työtilasta.

Course way of working and time table

 • Opetus Zoomissa torstaisin 12.9. – 28.11.2024.
 • Läsnäolo pakollinen ensimmäisellä istunnolla.
 • Yhteensä 10 opetuskertaa + lopputentti
 • Opintojakson yksityiskohtaisemmat tiedot ja tärkeät päivämäärä löytyvät Canvasista, kun työtila aukeaa viimeistään 1 viikko ennen opintojakson alkamispäivää.
 • Istuntoja ei tallenneta.
 • Tarkista opinnon aikataulut Lukkarikoneesta osoitteesta https://lukkarit.laurea.fi. Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.
 • Lopputentti verkossa.

Poissaolo ensimmäiseltä opetuskerralta katsotaan opintopaikasta luopumiseksi. Jos et pakottavasta syystä pääse osallistumaan ensimmäiselle kerralle ja haluat kuitenkin suorittaa tämän opintojakson, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi), por favor!

Läsnäolovelvollisuus istunnoilla pedagogisista syistä (suullinen harjoittelu, parityöt ym.) on 60 %. Kaikki sallitut poissaolokerrat eivät voi olla peräkkäisinä viikkoina, eikä poissaoloja voi korvata esim. ylimääräisillä kirjallisilla töillä.

Oppimisalustana Canvas. Tarvitset myös Ventana 1 -oppimateriaalin, jota ilman tätä opintojaksoa ei voi suorittaa. Materiaali on saatava sekä painettuna että digiversiona. Canvas- ja Zoom-linkit lähetetään opintojaksoille hyväksytyille syyskuun alussa.

Bienvenidos!

Course info

Verkko-opintojakson ollessa kyseessä luonnollisesti tarvitset tällä opintojaksolla tietokoneen mikrofoneineen ja kameroineen. Kamera on pidettävä päällä vastuuopettajan pyynnöstä. Suullisessa tehtävässä opiskelijan kasvojen on näyttävä ruudulla/esityksessä. Tarkemmat pelisäännöt verkkototeutuksillemme löydät Canvas-tilasta.

Opinnon toteutukseen voi kuulua suullisia esityksiä ja nauhoituksia, joissa opettaja voi vaatia, että opiskelijan kasvot näkyvät kameran välityksellä, jotta opiskelija voidaan tunnistaa ja suoritus kirjata oikealle henkilölle.

Lisätietoja verkkototeutusten pelisäännöistä löytyy Canvasin työtilasta.

Course additional info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1, oppikirja (digitaalinen tai painettu), lisämateriaali Canvasissa.

Lisäksi verkkokaupasta voit ladata ilmaiset Ventanaan liittyvät sovellukset: Arttu (kirjan äänitiedostot) ja Sanastot (sisältää mm. erilaisia sanasto- ja sanontaharjoituksia).

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.