Fall
Course name Global Multicultural Society
Course date 05.08.2024 - 12.02.2025
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Nasrin Jahan Jinia
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.06.2024 - 29.07.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Global Multicultural Society

05.08.2024 - 12.02.2025

Course description

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa globaaliin monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää globaalin ja paikallisen merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tarkastella ja edistää yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintaa yhteiskunnassa sekä jäsentää yhdenvertaisuuteen ja rasismiin liittyviä teoreettisia näkökulmia. Opiskelija osaa edistää arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa ja kehittää asiantuntemustaan monikulttuurisessa työssä. Opiskelija osaa jäsentää erilaisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen suomalaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

 

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään teorioita ja näkökulmia, joilla globaali ja paikallinen liittyvät toisiinsa yhteiskunnassa ja minkälaisia yhdenvertaisuuden kysymyksiä tästä yhteydestä nousee. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia tapoja edistää yhdenvertaisuutta rakenteisiin vaikuttamalla ja kehittämällä arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla käsitellään erilaisia teoreettisia lähestymistapoja kulttuurien väliseen kommunikaatioon monikulttuurisessa työssä ja työyhteisössä. Opintojaksolla tutustutaan hyvinvointiin ja terveyteen monikulttuurisessa yhteiskunnassa tutkimustiedon, ammattilaisten tiedon ja kokemusasiantuntijatiedon näkökulmista.

Assessment criteria

Arviointiasteikko  H-5

Tarkemmat arviointikriteerit: https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/realization/MS00CY00-3001

Course way of working and time table

Oppimistehtävät 5 op (It´s learningissa) Pienet tehtävät ja esseen kirjoittaminen Verkko-opetus Itsenäinen työskentely

Opintojakson aloitus ja johdantoluento 07.08.2024 klo 14.00-16.00

Course enrolment info

Kiintiöt

Campusonline opiskelijat 20 opiskelijaa

Turku Amk:n tutkinto-opiskelijat 20 opiskelijaa

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa