Hösten
Kursnamn Globaali monikulttuurinen yhteiskunta
Kursdatum 05.08.2024 - 12.02.2025
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare Nasrin Jahan Jinia
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.06.2024 - 29.07.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Globaali monikulttuurinen yhteiskunta

05.08.2024 - 12.02.2025

Beskrivning

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa globaaliin monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää globaalin ja paikallisen merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tarkastella ja edistää yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintaa yhteiskunnassa sekä jäsentää yhdenvertaisuuteen ja rasismiin liittyviä teoreettisia näkökulmia. Opiskelija osaa edistää arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa ja kehittää asiantuntemustaan monikulttuurisessa työssä. Opiskelija osaa jäsentää erilaisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen suomalaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

 

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään teorioita ja näkökulmia, joilla globaali ja paikallinen liittyvät toisiinsa yhteiskunnassa ja minkälaisia yhdenvertaisuuden kysymyksiä tästä yhteydestä nousee. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia tapoja edistää yhdenvertaisuutta rakenteisiin vaikuttamalla ja kehittämällä arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla käsitellään erilaisia teoreettisia lähestymistapoja kulttuurien väliseen kommunikaatioon monikulttuurisessa työssä ja työyhteisössä. Opintojaksolla tutustutaan hyvinvointiin ja terveyteen monikulttuurisessa yhteiskunnassa tutkimustiedon, ammattilaisten tiedon ja kokemusasiantuntijatiedon näkökulmista.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko  H-5

Tarkemmat arviointikriteerit: https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/realization/MS00CY00-3001

Arbetsformer och schemaläggning

Oppimistehtävät 5 op (It´s learningissa) Pienet tehtävät ja esseen kirjoittaminen Verkko-opetus Itsenäinen työskentely

Opintojakson aloitus ja johdantoluento 07.08.2024 klo 14.00-16.00

Anmälningsinformation

Kiintiöt

Campusonline opiskelijat 20 opiskelijaa

Turku Amk:n tutkinto-opiskelijat 20 opiskelijaa

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa