Summer | Full
Course name Dealing with Challenging Behaviour in Social and Health Care
Course date 03.06.2024 - 31.07.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Lauri Saarelainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Dealing with Challenging Behaviour in Social and Health Care

03.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii

  • Tunnistamaan omaa toimintaansa ja sen vaikutusta haastavissa asiakastilanteissa
  • Ennakoimaan ja sitä kautta ehkäisemään haastavia asiakastilanteita
  • Ymmärtämään turvallisuuskulttuurin merkityksen työhyvinvoinnin kannalta

Sisältö

  • Omien toimintatapojen ja ajatusmallien tunnistaminen
  • Tilanteiden ennakointi: Valmistautuminen ja tilannetajun kehittäminen
  • Haastavat tilanteet organisaation ja työyhteisön näkökulmasta

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksoon kuuluu viisi (5) itsenäisesti opiskeltavaa osiota, joihin liittyen tehdään viisi (5) oppimistehtävää. Tehtävät sisältävät opintojakson reflektoivan tehtävän, kolme osiokohtaista oppimistehtävää sekä opintojakson kokoavan itsearvioinnin.

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tunnin työskentelyä. Kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin tutustuminen n. 120 h. Oppimistehtävät n. 15 h.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Työskentely tapahtuu Moodle-verkkoympäristössä.

Course info

Oppimateriaali

Gustafsberg, H. ja Sallinen, S. 2021. Taktinen neuvottelu. Hallitse haastavat kohtaamiset. Otava. /e-kirja saatavilla

Kivinummi, J. ja Alatupa, S. 2016. Kun ei suju. Selviytymisopas haastaviin asiakastilanteisiin. /e-kirja saatavilla

Rantaeskola, S., Hyyti, J., Kauppila, J. & Koskelainen, M. 2015, Haastavat asiakastilanteet. Väkivalta työssä. /e-kirja saatavilla

Opintojakson verkkoalustalla mainittavat lähteet ja kirjalliset materiaalit

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.