Spring | Full
Course name Framework for Good Customer Service
Course date 15.01.2024 - 17.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Minna Lappalainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 21.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Framework for Good Customer Service

15.01.2024 - 17.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät työntekijäkokemuksen yhteyden hyvän asiakaskokemuksen syntyyn
  • Tunnistat keinoja työyhteisön psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
  • Tunnistat työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä
  • Jäsennät esihenkilön roolia asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Sisältö

  • Psykologinen turvallisuus työssä
  • Merkityksen johtaminen
  • Esihenkilö asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit 

Kirjallisten oppimistehtävien arviointi.

Course way of working and time table

Itsenäinen opiskelu: tallenteet, kirjallisuus, kirjalliset oppimistehtävät. Moodle-oppimisympärsitöön linkitetyt materiaalit.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.