Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Hyvän asiakaspalvelun puitteet
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Minna Lappalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 21.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Hyvän asiakaspalvelun puitteet

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät työntekijäkokemuksen yhteyden hyvän asiakaskokemuksen syntyyn
  • Tunnistat keinoja työyhteisön psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
  • Tunnistat työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä
  • Jäsennät esihenkilön roolia asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Sisältö

  • Psykologinen turvallisuus työssä
  • Merkityksen johtaminen
  • Esihenkilö asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit 

Kirjallisten oppimistehtävien arviointi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu: tallenteet, kirjallisuus, kirjalliset oppimistehtävät. Moodle-oppimisympärsitöön linkitetyt materiaalit.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.