Non-stop
Course name Well-being at Work
Course date 15.09.2023 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Heiskanen Sanna
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2023 - 30.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Well-being at Work

15.09.2023 - 31.07.2024

Course description

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä työhyvinvoinnin käsitettä eri näkökulmista.
  • arvioida yksilön, yhteisön ja johtamisen merkitystä työhyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työyhteisö- ja organisaatiotasolla.
  • perehtyä eri organisaatioissa käytettyihin työhyvinvointisuunnitelmiin ja osaa analysoida organisaation ja verkostojen merkitystä työhyvinvointiin.
  • perustella kansallisella ja kansainvälisellä tutkimusnäytöllä työhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä soveltaa työhyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita käytännön työssä.
  • visioida tulevaisuuden työhyvinvoinnin haasteita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso toimii nonstop -toteutuksena Moodlessa eli sen voi aloittaa milloin vain ilmoitetun ajan puitteissa lukuvuoden aikana. Itsenäinen opiskelu. Opintojakson Moodle avautuu 15.09.2023. Opintojakson Moodle sulkeutuu 31.7. 2024, jolloin opintojakso päättyy. Opintojakson tehtävien palautuspäivät: Syyslukukausi 2023: 29.10., 24.12. Kevätlukukausi 2024: 25.2., 21.4., 26.5., 31.7.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.