Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointi työyhteisössä
Opintojakson ajankohta 15.09.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Heiskanen Sanna
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointi työyhteisössä

15.09.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä työhyvinvoinnin käsitettä eri näkökulmista.
  • arvioida yksilön, yhteisön ja johtamisen merkitystä työhyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työyhteisö- ja organisaatiotasolla.
  • perehtyä eri organisaatioissa käytettyihin työhyvinvointisuunnitelmiin ja osaa analysoida organisaation ja verkostojen merkitystä työhyvinvointiin.
  • perustella kansallisella ja kansainvälisellä tutkimusnäytöllä työhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä soveltaa työhyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita käytännön työssä.
  • visioida tulevaisuuden työhyvinvoinnin haasteita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso toimii nonstop -toteutuksena Moodlessa eli sen voi aloittaa milloin vain ilmoitetun ajan puitteissa lukuvuoden aikana. Itsenäinen opiskelu. Opintojakson Moodle avautuu 15.09.2023. Opintojakson Moodle sulkeutuu 31.7. 2024, jolloin opintojakso päättyy. Opintojakson tehtävien palautuspäivät: Syyslukukausi 2023: 29.10., 24.12. Kevätlukukausi 2024: 25.2., 21.4., 26.5., 31.7.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.