Spring
Course name Human occupation in everyday life
Course date 08.01.2024 - 31.07.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tanja Hilli-Harju
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 09.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Human occupation in everyday life

08.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Opintojaksolla käsitellään ihmisen arjen toimintaa, sen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tilannesidonnaisia tekijöitä sekä toimintaterapiaa arjen toiminnan tukemisessa. Opintojakson suoritettuasi tiedät mistä tekijöistä arjen toiminta koostuu, miten ympäristö ja tehtävä vaikuttavat ihmisen arjen toimintaan, mitä toimintaterapia on ja kuinka toimintaterapiassa mahdollistetaan ihmisen arjen toimintaa hänen omassa toimintaympäristössään.

Sisältö:

  • transaktionaalinen toiminnan malli
  • OTIPM-malli

Prerequisites

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso koostuu itsenäisestä opiskelusta verkkoalustalla. Opintomateriaalit ovat saatavissa Digikampuksen Moodlen kautta, jossa voit halutessasi tutustua pelkkään materiaaliin. Halutessasi opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee ilmoittautua tähän Jamkin campus onlinen toteutukseen. Tentit voit tehdä itsellesi sopivana ajankohtana niin monta kertaa, että saat hyväksytyn suorituksen.

Course info

Tällä opintojaksolla voi hakea hyväksilukua Johdanto toiminnan mahdollistamiseen -opintojaksosta (5 op) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hyväksilukua voi saada 2 op.

Course enrolment info

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 8.1.2024-31.7.2024. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2024. Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 1/24 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.