Kevät
Opintojakson nimi Ihmisen toiminta arjessa (nonstop)
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tanja Hilli-Harju
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 09.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ihmisen toiminta arjessa (nonstop)

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käsitellään ihmisen arjen toimintaa, sen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tilannesidonnaisia tekijöitä sekä toimintaterapiaa arjen toiminnan tukemisessa. Opintojakson suoritettuasi tiedät mistä tekijöistä arjen toiminta koostuu, miten ympäristö ja tehtävä vaikuttavat ihmisen arjen toimintaan, mitä toimintaterapia on ja kuinka toimintaterapiassa mahdollistetaan ihmisen arjen toimintaa hänen omassa toimintaympäristössään.

Sisältö:

  • transaktionaalinen toiminnan malli
  • OTIPM-malli

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso koostuu itsenäisestä opiskelusta verkkoalustalla. Opintomateriaalit ovat saatavissa Digikampuksen Moodlen kautta, jossa voit halutessasi tutustua pelkkään materiaaliin. Halutessasi opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee ilmoittautua tähän Jamkin campus onlinen toteutukseen. Tentit voit tehdä itsellesi sopivana ajankohtana niin monta kertaa, että saat hyväksytyn suorituksen.

Opintojakson tiedot

Tällä opintojaksolla voi hakea hyväksilukua Johdanto toiminnan mahdollistamiseen -opintojaksosta (5 op) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hyväksilukua voi saada 2 op.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 8.1.2024-31.7.2024. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2024. Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 1/24 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.