Non-stop
Course name Fundamentals of Climate Change
Course date 01.05.2022 - 31.07.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Silja Keränen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.05.2022 - 31.07.2024
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Fundamentals of Climate Change

01.05.2022 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet:

Tämän opintojakson myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Sisältö:

  • Ilmastonmuutos ilmiönä
  • Kasvihuonekaasut ja niiden pitoisuudet
  • Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset
  • Päästövähennystarve ja -tavoitteet
  • Ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Verkkototeutus, nonstop.

Verkosta löytyvät opiskelumateriaali ja tehtävät.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.