Non-stop
Opintojakson nimi Ilmastonmuutoksen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.05.2022 - 31.07.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Silja Keränen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.05.2022 - 31.07.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ilmastonmuutoksen perusteet

01.05.2022 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tämän opintojakson myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Sisältö:

  • Ilmastonmuutos ilmiönä
  • Kasvihuonekaasut ja niiden pitoisuudet
  • Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset
  • Päästövähennystarve ja -tavoitteet
  • Ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus, nonstop.

Verkosta löytyvät opiskelumateriaali ja tehtävät.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.