Non-stop
Course name Essentials of climate security
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Ovaskainen Timo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.07.2025
Course enrolment info

Essentials of climate security

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Ilmastonmuutoksen ennakoinnin kansalliset ja globaalit politiikan ja käytännön toimet, joilla vähennetään, varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen erilaisiin vaikutuksiin ja niihin liittyviin riskeihin. Sopeutumisosaaminen, joka vähentää ihmisiin kohdistuvaa vaaraa tai vaikutuksista mahdollisesti aiheutuvia taloudellisia vahinkoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 – 31.7.2025.

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa tuotat 15-20 minuutin mittainen videoesitys valitsemistasi sään ääri-ilmiöistä, jonka lisäksi teet 8 – 10 sivuisten tehtävänannon.

Opintojakso arvioidaan yllä mainittujen tuotosten perusteella. Opintojakson tehtävien on oltava suoritettuna viimeistään 31.7.2025.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan noin neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Kesä- ja heinäkuun aikana suoritettujen opintojen palaute annetaan ja arviointi tehdään elokuussa.

Palautuspäiviä on yksi syyslukukaudella, kaksi kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella. Palautuspäivät ovat 30.11.2024, 31.1.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.