Non-stop
Opintojakson nimi Ilmastoturvallisuuden lähtökohtia
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Ovaskainen Timo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Ilmoittautumistiedot

Ilmastoturvallisuuden lähtökohtia

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Ilmastonmuutoksen ennakoinnin kansalliset ja globaalit politiikan ja käytännön toimet, joilla vähennetään, varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen erilaisiin vaikutuksiin ja niihin liittyviin riskeihin. Sopeutumisosaaminen, joka vähentää ihmisiin kohdistuvaa vaaraa tai vaikutuksista mahdollisesti aiheutuvia taloudellisia vahinkoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 – 31.7.2025.

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa tuotat 15-20 minuutin mittainen videoesitys valitsemistasi sään ääri-ilmiöistä, jonka lisäksi teet 8 – 10 sivuisten tehtävänannon.

Opintojakso arvioidaan yllä mainittujen tuotosten perusteella. Opintojakson tehtävien on oltava suoritettuna viimeistään 31.7.2025.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan noin neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Kesä- ja heinäkuun aikana suoritettujen opintojen palaute annetaan ja arviointi tehdään elokuussa.

Palautuspäiviä on yksi syyslukukaudella, kaksi kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella. Palautuspäivät ovat 30.11.2024, 31.1.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.