Non-stop
Course name Innovation management in digital age
Course date 16.01.2024 - 31.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.12.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Innovation management in digital age

16.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta. Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä. Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä. Sisältö: Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset? Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle? Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ? Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia? Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Prerequisites

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Assessment criteria

Opiskelija osaa -käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä. -etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä. -hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. -käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko

1-5

Course way of working and time table

Verkko-opinnot.

Opiskelumateriaali opintojakson Learn -alustalla.

Course info

Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opintojaksoilla on paikkoja rajoitetusti ja saatavuutta ympäri kalenterivuoden ei voida taata. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Course additional info

Ensimmäinen aloitus on 16.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 3 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.