Non-stop
Opintojakson nimi Innovaatiojohtaminen digiajassa
Opintojakson ajankohta 16.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.12.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Innovaatiojohtaminen digiajassa

16.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta. Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä. Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä. Sisältö: Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset? Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle? Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ? Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia? Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa -käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä. -etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä. -hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. -käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot.

Opiskelumateriaali opintojakson Learn -alustalla.

Opintojakson tiedot

Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opintojaksoilla on paikkoja rajoitetusti ja saatavuutta ympäri kalenterivuoden ei voida taata. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Opintojakson lisätiedot

Ensimmäinen aloitus on 16.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 3 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.