Summer
Course name Introduction to Programming: Python
Course date 01.05.2024 - 31.08.2024
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jere Käpyaho
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.03.2024 - 17.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Programming: Python

01.05.2024 - 31.08.2024

Course description

Python-ohjelmoinnin perusteet vasta-alkajille alasta riippumatta

Tavoitteet

  • Opiskelija osaa tulkita valmista ohjelmakoodia.
  • Opiskelija osaa kääntää ja ajaa sovelluksen.
  • Opiskelija osaa luoda sovelluksia käyttäen ohjausrakenteita, muuttujia ja taulukoita.
  • Opiskelija osaa rakentaa yksinkertaisia sovelluksia.

Sisältö

  • Miten tietokonesovelluksia ohjelmoidaan?
  • Miten sovelluksia käännetään ja ajetaan?
  • Miten kirjoitetaan pienimuotoinen sovellus?

Opintojakso toteutetaan käyttäen Python-ohjelmointikieltä ja -välineitä.

Assessment criteria

Kurssisuorituksen arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan, jossa on esitetty ratkaisut kurssin aikana annettuihin harjoitustehtäviin. Oppimispäiväkirja tulee palauttaa annettuun määräaikaan mennessä (ilmoitetaan Moodlessa kurssin alettua).

Arviointikriteerit – hylätty: – Oppimispäiväkirjaa ei ole palautettu määräaikaan mennessä – Oppimispäiväkirja on palautettu määräaikaan mennessä, mutta annetuista harjoitustehtävistä on ratkaistu hyväksyttävästi alle 30 %

Arviointikriteerit – hyväksytty: – Oppimispäiväkirja on palautettu määräaikaan mennessä, ja siinä on ratkaistu hyväksyttävästi vähintään 30 % annetuista harjoitustehtävistä. Tehtävien ratkaisut on laadittu itsenäisesti ja kurssilla opittuja peruskäsitteitä hyödyntäen.

Course way of working and time table

Opetus koostuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opiskelijan tai ryhmän opiskelusta itsenäisesti. Osa verkossa tapahtuvasta etäopetuksesta toteutetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan.

Course enrolment info

Useissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.